Lätt svenska och klarspråk

Att förstå innehållet i en text är en fråga om demokrati. Dels för att du ska kunna samverka med andra och utvecklas som människa. Men också för att du ska klara dig bra i samhället och i kontakten med myndigheter. Lätt svenska och klarspråk innehåller inga metaforer. Det gömmer sig sällan något mellan raderna. Skrivsättet riktar sig exempelvis till läsare med svenska som andra språk eller dyslexi.

HSB_latt_svenska

Lättläst broschyr om att bo tillsammans med andra. Uppdragsgivare: HSB Riksförbund.